O projekcie

Kuźnia kadr 5, czyli wdrożenie nowoczesnego modelu zarządzania dla wzmocnienia rozwoju uczelni. Celem głównym projektu jest podniesienie do 2014 r. potencjału rozwojowego Uczelni poprzez poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP oraz podniesienie kompetencji kadry kierowniczej.

Kuźnia Kadr 5 to innowacyjne przedsięwzięcie, które usprawni działanie i wprowadzi światowe standardy zarządzania w następujących obszarach:
1. moduł zarządzania finansami
2. moduł zarządzania kadrami i HR
3. moduł zarządzania majątkiem
4. moduł zarządzania jakością kształcenia

Projekt przewiduje również organizację szkoleń dla kierowniczej kadry administracyjnej jak i naukowej uczelni w zakresie zarządzania uczelnią i realizacji założeń Strategii Europa 2020.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu w poddziałaniu 4. 1. 1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizowany jest w okresie od 1/1/2013 – 31/12/2014.

W ramach projektu Kuźnia Kadr 5 przewidziane są następujące etapy jego realizacji:

I. Nadzór wdrożeniowy 01.2013 – 12.2014

II. I faza wdrażania systemu 06. 2013 – 09.2013: 
Analiza wymagań i projektowanie koncepcyjne

III. II faza wdrażania systemu 09.2013 – 12.2013:
Projektowanie i realizacja prototypu systemu

IV. III faza wdrażania systemu 01.2014 – 12.2014:
Uruchomienie systemu produkcyjnego

V. Szkolenia kadry kierowniczej 04.2013 – 12.2014